Oferta

Specjalizacje

Nasza oferta jest skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Wspieramy podmioty gospodarcze działające w ramach grup kapitałowych.

Kancelaria KLD posiada zespół doświadczonych prawników stale podnoszących kwalifikacje i poszerzających wiedzę z zakresu swoich zawodowych zainteresowań. Odpowiedni podział kompetencji oraz dobrze zorganizowana praca zespołowa zapewniają wysoki poziom świadczonych usług oraz bogatą ofertę współpracy.

Nasze specjalizacje:

Zasady współpracy

Oferta współpracy jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb każdego klienta. Szukamy rozwiązań odpowiednich dla charakteru danej sprawy oraz formy i rodzaju prowadzonej działalności. Zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług, a także możliwość współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin prawa.

Swoje usługi świadczymy na podstawie indywidualnego zlecenia bądź umowy o stałą obsługę. Jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy jest uzależnione przede wszystkim od jej charakteru i wartości przedmiotu sporu. Rozliczenia mogą być dokonywane na podstawie stawki godzinowej lub ustalonego ryczałtu. W zależności od potrzeb, Kancelaria KLD zapewnia zewnętrzną, bądź też wewnętrzną obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Staramy się poznać specyfikę pracy danego przedsiębiorcy i zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz uczestniczymy w przetargach i negocjacjach. Posiadamy doświadczenie w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych. Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski, koncentrując się przede wszystkim na województwie śląskim, opolskim oraz małopolskim.