Oferta

Postępowanie sądowe, mediacja i arbitraż

W obszarze naszych zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo cywilne materialne i procesowe. Występujemy przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych oraz Sądem Najwyższym. Posiadamy doświadczenie zarówno w sprawach o niewielkiej wartości przedmiotu sporu, jak również w procesach o wielomilionową zapłatę. Bierzemy udział w negocjowaniu oraz zawieraniu umów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych
  • reprezentacji klientów w postępowaniach egzekucyjnych
  • przygotowywaniu analizy ryzyka prowadzenia spraw sądowych
  • reprezentacji klientów w postępowaniach arbitrażowych, w szczególności przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
  • udziału w postępowaniach mediacyjnych

Kontakt