Oferta

Prawo gospodarcze i zamówień publicznych

Kancelaria KLD w ramach swojej działalności świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Obsługujemy podmioty z branży transportu samochodowego i kolejowego, a także zajmujące się przemysłem ciężkim i energetycznym. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu umów w transakcjach międzynarodowych.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • dochodzenia roszczeń z tytułu przewozu osób i rzeczy
  • opracowywania dokumentacji bankowej
  • dochodzenia roszczeń z tytułu umów kredytowych
  • reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą
  • doradztwa w zakresie treści oferty oraz interpretacji warunków zamówienia
  • sporządzania oraz opiniowania projektów umów
  • konsultacji w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
  • audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i utrzymania (MMS)
  • doradztwa w zakresie międzynarodowych reguł handlowych Incoterms

Kontakt