Zespół

Adwokat Dawid Jaworski

Foto

Kontakt

506 457 598

Specjalizacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2012 r.). W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokatów (nr KAT/Adw/1499).

Doświadczenie w obsłudze spółek handlowych zajmujących się przemysłem ciężkim oraz budownictwem obiektów energetycznych i przemysłowych zdobywał już w okresie studiów. Specjalizuje się w opiniowaniu, tworzeniu oraz negocjowaniu umów handlowych z zakresu prawa budowlanego. Reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz arbitrażowych. Wielokrotnie występował przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne materialne i procesowe.

Biegle posługuje się językiem angielskim.