Zespół

Radca Prawny Jakub Grzesiak

Foto

Kontakt

609 570 402

Specjalizacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2018 r.). W latach 2020 - 2023 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W 2023 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Świadczy usługi w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców działających w ramach grup kapitałowych. Uczestniczy w sporządzaniu i opiniowaniu umów handlowych. Zajmuje się problematyką z zakresu prawa energetycznego, prawa pracy oraz najmu lokali. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz w sprawach gospodarczych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.