Zespół

Adwokat Kajetan Kuliś

Foto

Kontakt

696 157 872

Specjalizacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Akademii Krakowskiej w Krakowie (2012 r.). W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokatów (nr KAT/Adw/1513).

Członek rady nadzorczej jednej ze spółek na rynku NewConnect.

Jest specjalistą w dziedzinie prawa handlowego, obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz przekształceń i likwidacji spółek. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako in-house lawyer. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami arbitrażowymi. Przygotowuje i opiniuje umowy handlowe, a także uczestniczy w ich negocjowaniu. Interesuje się w szczególności prawem zamówień publicznych oraz prawem umów budowlanych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.