Zespół

Adwokat Sebastian Durek

Foto

Kontakt

507 090 363

Specjalizacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002 r.). W latach 2003-2006 odbył aplikację sądową prowadzoną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W 2007 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych. Od 2009 r. jest wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (nr KRA/Adw/2300).

Przewodniczący rady nadzorczej jednej ze spółek na rynku NewConnect oraz zastępca przewodniczącego rady nadzorczej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek oraz sporów sądowych i arbitrażowych. Wielokrotnie występował w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego oraz rynku papierów wartościowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie międzynarodowych reguł handlowych Incoterms. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Doświadczony doradca w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.