Zespół

Adwokat Sebastian Durek

Foto

Kontakt

507 090 363

Specjalizacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002 r.). W latach 2003-2006 odbył aplikację sądową prowadzoną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W 2007 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2009 r. jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (nr KRA/Adw/2300).

Przewodniczący rady nadzorczej Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie oraz przewodniczący rady nadzorczej, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie.

Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek, prawa zobowiązań oraz sporów sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Doświadczony doradca przedsiębiorców, zarówno w zakresie budowania struktury funkcjonowania na rynku, uwarunkowań prawnych takiego funkcjonowania, jak też prowadzenia negocjacji, mediacji i sporów.

Biegle posługuje się językiem angielskim.