Zespół

Radca Prawny Rafał Niedbała

Foto

Kontakt

507 161 112

Specjalizacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2012 r.). W latach 2013-2015 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W 2017 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych (KT 3896).

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako in-house lawyer spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Uczestniczy w negocjowaniu, opiniowaniu i tworzeniu umów z zakresu prawa budowlanego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną zarządu oraz wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania. Kieruje działem compliance. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim w stopniu podstawowym.